Lai strādātu par iestādes/uzņēmuma vadītāju, ir jāiegūst augstākā izglītība. Bieži par iestādes/uzņēmuma vadītājiem strādā cilvēki ar izglītību tajā nozarē, kurā iestāde/uzņēmums darbojas, piemēram, celtniecības uzņēmuma vadītājam ir augstākā izglītība būvniecības sfērā. Šajā gadījumā papildus vēlama arī augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai ekonomikā, un bieži tā ir šīs profesijas pārstāvju otra augstākā izglītība.

Bakalaura studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 16. februārī
Publicēts 2020.gada 20. februārī