Pēc noteikta darba stāža pašvaldības policijas kārtībnieka-glābēja amatā un atestācijas nokārtošanas ir iespējama karjeras izaugsme, uzsākot darbu pašvaldības policijas inspektora-glābēja amatā. Ir iespēja pāriet no inspektora amata uz inspektora-glābēja amatu un otrādi. Lai inspektors kļūtu par inspektoru-glābēju, papildus jākārto peldēšanas testi.

Par pašvaldības policijas darbinieku var kļūt Latvijas Republikas pilsonis ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un valsts valodas (latviešu) zināšanām augstākajā pakāpē. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām pašvaldības policijas darbiniekam vari lasīt likuma “Par policiju” 21.pantā.

Par prasībām, uzsākot darbu pašvaldības policijā, un pašvaldības policijas nodrošināto apmācību vari interesēties savas dzīvesvietas pašvaldības policijā.

Apmācību norise pašvaldību policijās var būt atšķirīga un atkarīga arī no pašvaldības policijas personāla skaita, kas nepieciešams pašvaldības policijas funkciju īstenošanai.

Turpmākajai karjeras izaugsmei pašvaldības policijā var būt nepieciešama augstākā izglītība. Piemēram, ja vēlēsies kļūt par pašvaldības policijas vecāko inspektoru, būs nepieciešama vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinību, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai komerczinību un administrēšanas tematiskajās jomās.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
  • tiesību zinību, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai komerczinību un administrēšanas tematiskajās jomās skaties šeit>>
Bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmas
  • tiesību zinību, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai komerczinību un administrēšanas tematiskajās jomās skaties šeit>>
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2018. gada 23. februārī