Lai strādātu par optometristu, ir jāiegūst profesionālā maģistra grāds un Optometrista kvalifikācija.

Bakalaura studiju programma pēc vidējās izglītības
Bakalaura studiju programma, mācību ilgums 3 gadi:
Maģistra studiju programma pēc bakalaura studijām
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par optometristu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs eksaktajiem priekšmetiem - dabaszinībām, matemātikai, kā arī svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 27. septembrī