Meklēšanas rezultāti

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus visa veida būvēs, ievērojot darbu vadītāja norādījumus.
Hide enterprise
Hide profession
Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus, kā arī piedalās apģērbu dizaina projektēšanas un izgatavošanas procesā.
Hide enterprise
Hide profession
Apģērbu dizainers - Profesija
Apģērbu dizainers izstrādā apģērba kolekcijas (produkta) koncepciju, veic tirgus izpēti, izstrādā produkta kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu, kā arī plāno un organizē produkta izgatavošanas un pārdošanas stratēģiju.
Hide enterprise
Hide profession
Apmācību un attīstības speciālists organizē personāla integrāciju organizācijā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, izvērtē apmācību nepieciešamību un noderību, piedalās personāla motivēšanas un darba samaksas sistēmas izstrādē.
Hide enterprise
Hide profession
Apsardzes (mobilās grupas) darbinieks dežurē apsardzes operatīvajā automašīnā un izsaukumu gadījumos dodas uz apsargājamiem objektiem, kur noskaidro pārkāpuma cēloni un konstatē objektam radīto kaitējumu, kā arī aiztur un nodod policijai pārkāpējus.
Hide enterprise
Hide profession

Pages