Izglītību iegūst, studējot augstākās izglītības programmā bioloģiju ar specializāciju botānikā.

    Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

    Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

    Atjaunots 2021. gada 15. novembrī
    Publicēts 2015. gada 8. oktobrī