Lai strādātu par aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālistu ir nepieciešama augstākā izglītība transporta un loģistikas nozarē.

Vidējā izglītība pēc 9. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – pamatstudijas
1. līmeņa augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 2 – 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 – 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 1,5 – 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – doktorantūra
Doktoru studiju programma, mācību ilgums 3 – 4 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, latviešu valoda un svešvalodas.

 

Atjaunots 2021. gada 4. februārī
Publicēts 2020. gada 5. oktobrī