Pēc ainavu arhitektūras bakalaura programmas apguves var strādāt ainavu arhitektūras un plānošanas jomā sertificēta speciālista vadībā. Pēc maģistra studiju pabeigšanas un ainavu arhitekta kvalifikācijas ieguves ir iespēja īstenot patstāvīgu ainavu arhitekta praksi.

Bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2021. gada 29. septembrī