Pēc ainavu arhitektūras bakalaura programmas apguves var strādāt ainavu arhitektūras un plānošanas jomā sertificēta speciālista vadībā. Pēc maģistra studiju pabeigšanas un ainavu arhitekta kvalifikācijas ieguves ir iespēja īstenot patstāvīgu ainavu arhitekta praksi.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
  • Ainavu arhitekts studiju ilgums 1 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Publicēts 2021. gada 29. septembrī