Lai strādātu par aktieri ir nepieciešama augstākā izglītība skatuves mākslā un režijā.

Augstākā izglītība pēc 12. klases
Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 gadi:
Profesionālās ievirzes un izaugsmes kursi
Profesionālās ievirzes un izaugsmes kursi, mācību ilgums no 20 – 1296 stundām:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par aktieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: literatūra, mākslas vēsture, filozofija, mūzika, latviešu valoda, svešvalodas, sports.

Publicēts 2020. gada 19. augustā