Intervija ar Sandru Austrumu,

apmācību un attīstības speciālisti uzņēmumā Statoil

Cik svarīga ir darbinieku iekšējā apmācība uzņēmumā?

Uzņēmumā lielu uzmanību pievēršam personāla, it sevišķi degvielas uzpildes stacijas (DUS) darbinieku, apmācībām, kuriem ir svarīgi, piemēram, iepazīties ar likumdošanas nosacījumiem. Likumdošanas apmācības ietver arī higiēnas un ugunsdrošības apguvi. DUS ir paaugstinātas bīstamības objekts, un darbiniekam ir jāprot rīkoties ārkārtas situācijās, ja notiek degvielas noplūde vai izceļas ugunsgrēks.

Sabiedriskās vietās, kur dienā apgrozās vairāk par 50 cilvēkiem, darbiniekam ir jāprot sniegt pirmo palīdzību.

Sākumā pārdevējs kopā ar pieredzējušu stacijas darbinieku iegūst apmācību darba vietā, paralēli iepazīstas ar e-apmācības kursu, kas  palīdz izprast darba kultūru, drošības un pārdošanas standartus. Piemēram, esam izstrādājuši videofilmas, kas uzskatāmāk un ātrāk iepazīstina ar konkrēto jautājumu, nekā garas instrukcijas.  Tās ir iespējams skatīties patstāvīgi mājās, darbā, izmantojot mobilo telefonu aplikācijas, vai lasīt vilcienā, braucot uz darbu. Apmācību cikla beigās ir tests, kur novērtē iegūtās zināšanas.

Profesionālās apmācības rīkojam arī biroja darbiniekiem atkarībā no amata un vajadzībām, kas izriet no ikgadējām darbinieku novērtēšanas pārrunām. Rīkojam apmācības, izmantojot savus resursus, vai specifiskos jautājumos piesaistām ārējās kompānijas, piemēram, prezentēšanas mākslā vai darba metodēs ar grūtiem klientiem.

Veidojam apmācības, lai tās būtu interesantas darbiniekiem. Ir bijusi tēma „Saimnieks savā DUS”, kuras laikā izskatījām jautājumus, cik gudri var strādāt un saimniekot. Citu gadu rīkojām „Esi uzņēmējs savā mikro tirgū”.

Staciju darba ikdiena un klientu prasības atšķiras katrā vietā, un vadītājam jāseko, kas notiek pilsētā - pilsētas svētki, festivāli vai citi pasākumi.

Jāseko preču patēriņam, lai var veikt laicīgi preču pasūtījumu.

Vēl mūsu birojā ir neoficiālas Zināšanu brokastis: vienreiz vai divreiz mēnesī pieaicināts lektors vai darbinieks dalās savā pieredzē - piemēram, kā kļūt darbā efektīvākām vai kā atslēgties no darba.

Vai ir speciālas apmācības DUS vadītājiem un vietniekiem?

DUS vadītāju vietnieku attīstībai ir speciālas apmācības „Nākotnes vadītājs”. Jebkurš pārdevējs neatkarīgi no vecuma un stāža var pieteikties atlasei un apmācībām. Grupu intervijās ikviens var sevi parādīt, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Šajā procesā vērojam
cilvēka uzvedību, reaģēšanas spējas un personību.  Vadītāju apmācības ilgst pusgadu: divas reizes nedēļā viņi apgūst teorētiskas lietas - grāmatvedību un finanses, pārdošanu un mārketingu, drošības jautājumus, vadītāja spējas, iemācām personālvadību. Mājas darbā, piemēram, veikalā ir jāīsteno akcija, to nofotografē un atsūta vērtēšanai. Tādējādi pirmais starts karjerā ir nokļūt apmācībās. No 15 pretendentiem desmit beigās iegūst sertifikātu. Darbinieku rotācija notiek nepārtraukti, no stacijas cilvēki pāriet arī strādāt uz biroju.

Kādas ir izaugsmes un karjeras iespējas?

Es sāku strādāt uzņēmumā kā DUS pārdevēja gandrīz pirms divdesmit gadiem, un pēc pieciem gadiem jau vadīju apjomīgāko staciju pie Jūrmalas šosejas. Vēl pēc tam kā novada vadītāja apmācīju jaunos darbiniekus. Jau deviņus gadus strādāju birojā - sāku kā apmācības speciāliste, un tagad esmu personāla konsultante. Manos pienākumos ir darbinieku atlase, sabiedrisko jautājumu un komunikācijas jautājumi, algu un bonusu sistēma.  Arī pašreizējā uzņēmuma izpilddirektore ir sākusi kā pārdevēja.

Kādi ir motivējošie apstākļi uzņēmumā? 

Mēs rūpējamies, lai darbinieks uzņēmumā justos labi. Darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polises, kas ļauj nodarboties ar sportu. Pašiem ir savs darbinieku koris.

Stacijas darbiniekiem ir iespēja strādāt pēc elastīga darba grafika, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, jo galvenais ir darba rezultāts.

Atjaunots 2017. gada 15. februārī
Publicēts 2016. gada 12. aprīlī