Lai kļūtu par ārstu, pēc vidusskolas absolvēšanas jāstudē universitātē, kura piedāvā medicīnas programmas.

Profesionālā studiju programma

Pēc veiksmīgas universitātes absolvēšanas absolvents iegūs ārsta grādu. Taču, lai iegūtu specializāciju "Anesteziologs reanimatologs" un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā varētu strādāt ārsta brigādē un vadīt savu komandu, jāturpina studijas rezidentūrā (papildus 5 studiju gadi). Obligāta prasība, uzsākot studijas rezidentūrā - ārsta grāds. Nokārtojot rezidentūras eksāmenu, ārsts iegūst sertifikātu specialitātē un reģistrējas ārstu reģistrā.

Rezidentūras programma
Atjaunots 2023. gada 27. februārī
Publicēts 2018. gada 14. decembrī