Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - pamatstudijas
1. līmeņa profesionālā studiju programma, studiju ilgums 2,5 – 3,5 gadi (atkarīgs no studiju veida), 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 5 gadi (pilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4,5 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības: 1-2,5 gadi (pilna laika), 1,5 – 3 (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Publicēts 2021. gada 9. septembrī