Agronomi izglītību iegūst augstākās izglītības programmā bakalaura līmenī, ar iespēju turpināt izglītību maģistra līmenī, kā arī specializējas vai papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos.

  Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
  Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

  Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

  Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
   Atjaunots 2021. gada 25. novembrī
   Publicēts 2014. gada 12. decembrī