Meklēšanas rezultāti

Zobu tehniķis - Profesija
Zobu tehniķa kompetencē ir ortopēdiskā zobārstniecība - zobu, žokļu sistēmas defektu un anomāliju tehniskās restaurācijas konstrukciju un to elementu izgatavošana, zobu protēžu izgatavošana, zobu rindu atjaunošana u.c. ārstnieciskās darbības.
Hide enterprise
Hide profession
Žurnālists - Profesija
Žurnālists apkopo, apstrādā, analizē un pasniedz aktuālu informāciju dažādos žurnālistikas žanros un formātos atbilstoši izvēlētajam medija tipam un žurnālistikās darbības pamatprincipiem.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināta advokāta palīgs sniedz juridiskos pakalpojumus zvērināta advokāta vadībā un uzraudzībā.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs veic amata darbības, lai nodrošinātu tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi, veic zvērinātā tiesu izpildītāja finanšu uzskaiti, kā arī atbilstoši pilnvarām veic citus zvērināta tiesu izpildītāja uzdotos darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināts advokāts - Profesija
Zvērināts advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko palīdzību, gatavo juridiskus dokumentus un veic citas likumā noteiktas juridiskas darbības. Zvērināti advokāts var specializēties kādā šaurā juridiskās palīdzības jomā vai arī vairākās jomās.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināts tiesu izpildītājs veic tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kā arī citas likumā noteiktas darbības.
Hide enterprise
Hide profession

Pages