Meklēšanas rezultāti

VUGD Vada komandieris - Profesija
VUGD Vada komandieris vada ugunsdzēšanas un glābšanas darbus, apzina nepieciešamo resursu apjomu ugunsgrēka vai glābšanas darbu veikšanai, novērtē degošo būvkonstrukciju drošumu – apdraudējumu ugunsdzēsēju dzīvībai, veic darba tehnikas pārbaudi, nodrošina darba tehnikas apkopi un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Zāļu reģistrācijas speciālists sagatavo dokumentāciju, kas saistīta ar zāļu reģistrāciju un piedalās zāļu reģistrēšanas procesā.
Hide enterprise
Hide profession
Zemnieku saimniecības īpašnieks audzē labību, augļus, dārzeņus, nodarbojas ar lopkopību, ražo lauksaimniecības produkciju un to realizē, rūpējas par saimniecības ēkām, tehniku un instrumentiem, nepieciešamības gadījumā algo darbiniekus, veic saimnieciskās darbības uzskaiti (grāmatvedību).
Hide enterprise
Hide profession
Zirgkopis - Profesija
Zirgkopis nodrošina zirga barošanu, uzturēšanu, barības izrēķināšanu atbilstoši zirga slodzei un veselībai, zirga dienas režīma plānošanu, ikdienas zirga stāvokļa izvērtēšanu u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Zobārsta asistents - Profesija
Zobārsta asistents veic pacienta mutes dobuma aprūpi, asistē zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā, veic infekcijas kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā, zobārsta uzraudzībā veic pacienta mutes dobuma profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Zobārsts - Profesija
Zobārsts sniedz zobārstniecības pakalpojumus - novērtē pacienta mutes veselības stāvokli, ārstē bojātus zobus, uzlabo zobu izskatu, informē par mutes dobuma kopšanu un veic stomatoloģisko saslimšanu profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Zobu higiēnists - Profesija
Zobu higiēnists ir ārstniecības persona, kura sadarbībā ar zobārstu veic pacienta mutes saslimšanu profilakses un ārstēšanas plāna sastādīšanu un izpildi. Patstāvīgi veic pacienta mutes izmeklēšanu, mutes saslimšanu profilakses pasākumus, zobu ap zobu esošo audu klīnisko ārstēšanu, nodrošina infekcijas kontroles pasākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Zobu tehniķis - Profesija
Zobu tehniķa kompetencē ir ortopēdiskā zobārstniecība - zobu, žokļu sistēmas defektu un anomāliju tehniskās restaurācijas konstrukciju un to elementu izgatavošana, zobu protēžu izgatavošana, zobu rindu atjaunošana u.c. ārstnieciskās darbības.
Hide enterprise
Hide profession
Žurnālists - Profesija
Žurnālists apkopo, apstrādā, analizē un pasniedz aktuālu informāciju dažādos žurnālistikas žanros un formātos atbilstoši izvēlētajam medija tipam un žurnālistikās darbības pamatprincipiem.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināta advokāta palīgs sniedz juridiskos pakalpojumus zvērināta advokāta vadībā un uzraudzībā.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs veic amata darbības, lai nodrošinātu tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi, veic zvērinātā tiesu izpildītāja finanšu uzskaiti, kā arī atbilstoši pilnvarām veic citus zvērināta tiesu izpildītāja uzdotos darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināts advokāts - Profesija
Zvērināts advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko palīdzību, gatavo juridiskus dokumentus un veic citas likumā noteiktas juridiskas darbības. Zvērināti advokāts var specializēties kādā šaurā juridiskās palīdzības jomā vai arī vairākās jomās.
Hide enterprise
Hide profession
Zvērināts tiesu izpildītājs veic tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kā arī citas likumā noteiktas darbības.
Hide enterprise
Hide profession

Pages