Zobārsta asistents veic pacienta mutes dobuma aprūpi, asistē zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā, veic infekcijas kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā, zobārsta uzraudzībā veic pacienta mutes dobuma profilaksi un izglītojoši motivējošo darbu, strādājot komandā, uzņemas atbildību savas kompetences ietvaros.

Zobārsta asistents darbā:

 • apstrādā zobārstniecības instrumentus un materiālus pirms sterilizācijas;
 • sterilizē zobārstniecības instrumentus un materiālus;
 • sašķiro sterilos zobārstniecības instrumentus un materiālus pēc to pielietojuma un nodrošina to pareizu uzglabāšanu;
 • dezinficē zobārstniecības iekārtas, to uzgaļus un darba virsmas, izvēlās dezinfekcijas līdzekļus un ieeļļo zobārstniecības iekārtu uzgaļus;
 • sagatavo darba vietu un nepieciešamo aprīkojumu zobārstniecības darbībām;
 • asistē zobārstam ķirurģisku manipulāciju laikā (sagatavo pacientu anestēzijas veikšanai, sagatavo anestēzijas veikšanai nepieciešamos materiālus u.c.);
 • asistē zobārstam terapeitisku manipulāciju (plombēšana, balināšana), endodontisku manipulāciju (zoba sakņu kanālu tīrīšana, pildīšana), periodontoloģisku manipulāciju (darbos ar zobu smaganām), ortodontisku manipulāciju (zobu sakodiena korekcijas) un implantu operācijas (implantu ievietošanas) laikā;
 • veic pacientam rentgenoloģisko diagnostiku;
 • novērtē pacienta vispārējo veselības stāvokli;
 • veic preventīvo darbu dažādām pacientu grupām;
 • informē par mutes dobuma saslimšanām, kā arī veic zobārsta nozīmēto mutes dobuma profilaksi (higiēnu);
 • sakārto darba vietu pēc zobārstniecības manipulācijām;
 • koordinē pacientu plūsmu zobārstniecības kabinetā;
 • aizpilda zobārstniecības pacienta ambulatoro karti;
 • informē pacientus par ārstniecības procesu;
 • nodrošina zobārstniecības kabineta materiāli tehnisko bāzi, pasūtot medikamentus un nepieciešamos medicīniskos materiālus, kā arī nodrošina to novietošanu kabinetā, stingru uzskaiti un pareizu uzglabāšanu;
 • nodrošina zobārstniecības prakses dokumentu apriti un arhivēšanu;
 • sastāda zobārstniecības kabineta darba grafiku un aizpilda darba laika tabeli;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību un asistē zobārstam sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

zobārsta asistents darbā ir specapģērbā, kā arī ļoti stingri ievēro individuālo darba aizsarglīdzekļu izmantošanu (aizsargbrilles, vienreizlietojamie cimdi, sejas maska u.c.). Darba telpas tiek nodrošinātas ar ventilēšanas sistēmu. Tāpat tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija, izmanto specifisku medicīnas terminoloģiju, iestādes iekšējās kārtības un lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

zobārsta asistentam ir aktīvs darbs pārsvarā piespiedu pozās, paaugstinātā jonizējošā starojuma fonā un palielināta elektromagnētiskā lauka apstākļos. Tāpat darbs ir saistīts ar veselībai bīstamām ķīmiskām vielām un to tvaikiem. Pastāv inficēšanās risks ar bioloģisko materiālu (asinīm). Darbu veic individuāli vai vairāku speciālistu komandā. Jāņem vērā, ka pacienti ir dažādu tautību pārstāvji, kā arī iespējami hroniski slimi pacienti. Tā kā zobārsta asistents strādā arī ar radioloģiskām iekārtām, tad tiem regulāri (vismaz 1 reizi gadā) jāveic profilaktiskā medicīniskā veselības pārbaude.

Darba iespējas:

zobārsta asistents var strādāt valsts vai privātos zobārstniecības kabinetos.

Iespējamais atalgojums:

zobārsta asistents vidēji nopelna no 3 līdz 8 EUR stundā. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt izteiktai precizitātei, paškontrolei, atbildības izjūtai, pacietībai, empātijai, jāpārzina rentgenoloģija un staru terapijas iekārtas, jābūt organizētam, jāpiemīt elastībai dažādās situācijās, tolerancei, jābūt aktīvam un ar fizisko izturību, jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, jāprot vismaz 2 svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 9. septembrī