Lai strādātu par zāļu reģistrācijas speciālistu ir nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība farmācijā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

1.līmeņa profesionālā studiju programma
Bakalaura studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 8. februārī
Publicēts 2019. gada 11. februārī