Lai strādātu par zāļu reģistrācijas speciālistu ir nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība farmācijā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

1.līmeņa profesionālā studiju programma
Bakalaura studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls

Maģistra studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Atjaunots 2023. gada 23. februārī
Publicēts 2019. gada 11. februārī