Struktūrvienības vadītājs jūras robežuzraudzības jautājumos darbā
  • vada pakļauto struktūrvienību dienesta pienākumu izpildi;
  • organizē uzdevumu izpildi jūras robežuzraudzības un jūrniecības jomā;
  • pārzina personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes tehnoloģiju;
  • pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās;
  • kontrolē kuģošanas līdzekļu izmantošanas un ekspluatācijas kārtību;
  • kontrolē struktūrvienību rīcībā esošo transportlīdzekļu izmantošanu un ekspluatāciju;
  • nodrošina sadarbības plānu izpildi ar valsts un pašvaldību institūcijām, sadarbības dienestiem un organizācijām jūras robežuzraudzības jomā;
  • koordinē dalību nacionālā un starptautiskā mēroga operācijās.
Darba apstākļi

Biroja tehnika, sakaru līdzekļi, informācijas sistēmas. Darbā valkā formas tērpu.

Darba aprīkojums

Darbs notiek gan telpās, gan ārā dažādos laika apstākļos.

Darba iespējas

Valsts robežsardze.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Atjaunots 2022. gada 14. jūlijā