Sekretāre kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā, nodrošina dokumentu apriti, saņem, reģistrē un nosūtīt dokumentus, organizē sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus, pārzina dokumentu arhivēšanu, pārzina uzņēmuma struktūru un procesus.

Sekretāre darbā:
  • organizē un vada uzņēmuma, iestādes vai organizācijas lietvedību;
  • sagatavo un noformē dokumentus un oficiālas vēstules;
  • izstrādā un sagatavo dokumentu aizpildīšanas paraugus;
  • organizē dokumentu apriti, reģistrē tos un uzglabā;
  • reģistrē saņemtos dokumentus un nodod tos adresātam;
  • reģistrē un nosūta dokumentus un vēstules;
  • protokolē vadības sēdes, sapulces;
  • uzņem apmeklētājus, atbild uz telefona zvaniem;
  • organizē lietišķas tikšanās, darījumu braucienus;
  • organizē dokumentu arhīva darbu, sagatavo speciālas numurētas mapes dokumentu glabāšanai.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas, mapes un kancelejas piederumus.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāpazīst cilvēki, iespējama komunikācija svešvalodās; jāievēro lietišķā etiķete.

Darba iespējas:

var strādāt privātos uzņēmumos, valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās.