Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.

Klientu apkalpošanas speciālists telefonbankā darbā:
  • sazinoties ar klientiem telefoniski, palīdz veikt attālinātus bankas darījumus (piem., naudas pārskaitījumus, rēķinu apmaksu, apdrošināšanu u.c.) un atrisināt problēmas, kas radušās, lietojot bankas produktus un pakalpojumus;
  • uzklausa un īsteno esošo bankas klientu vēlmes, piesaista jaunus klientus, konsultē viņus par efektīvākajiem risinājumiem, piedāvā papildpakalpojumus;
  • izskaidro klientiem dažādu produktu īpašības, cenu daudzveidību, priekšrocības salīdzinājumā ar citiem produktiem;
  • informē klientus par dažādu pakalpojumu saņemšanas kārtību, dokumentu noformēšanu, kā arī par klienta tiesībām un pienākumiem;
  • iepazīstina ar attālināto norēķinu kārtību, māca klientus lietot internetbanku un bankas automātus;
  • veic klienta uzdevumā bankas operācijas, tai skaitā starptautiskās, ar kontos esošajiem naudas līdzekļiem;
  • palīdz risināt problēmas, kas radušās lietojot bankas kartes un bankomātus gan Latvijā, gan ārvalstīs;
  • nepieciešamības gadījumā piesaista citus kompetentus bankas speciālistus klienta jautājumu atrisināšanai;
  • reģistrē informāciju par apkalpotajiem klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem bankas datubāzē;
  • sagatavot pārskatus par veiktajām bankas operācijām vai klientu vajadzībām.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī specializētās bankas datorprogrammas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, var būt maiņu darbs un darbs brīvdienās; sēdošs darbs; darba ritms var būt saspringts; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāspēj risināt konfliktsituācijas, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar telefonpārdošanu vai konsultāciju sniegšanu pa telefonu.