Kredītanalītiķis analizē klienta (personas vai uzņēmuma / iestādes) aizdevuma pieprasījumu un novērtē klienta spēju pildīt saistības kredīta izsniegšanas gadījumā līdz saistību dzēšanai.

Kredītanalītiķis darbā:
  • analizēt bankas juridisko klientu (uzņēmumu) kredītspēju, lai noskaidrotu, vai un ar kādiem finansēšanas noteikumiem var izsniegt kredītu konkrētam uzņēmuma projektam;
  • apkopo visu pieejamo informāciju par kredīta pieprasītāju, izmantojot internetu, publiski pieejamās datubāzes un pašas bankas rīcībā esošos datus;
  • analizē informāciju par uzņēmuma materiālo stāvokli, kredītu vēsturi, esošo saistību apjomu;
  • izvērtē darbības vidi, kurā strādā klients, peļņas iespējas, konkurenci, attīstības iespējas nākotnē, iespējamos riskus un kredītriska līmeni;
  • izvērtē, vai projekts būs peļņu nesošs un klients varēs bankai atmaksāt saņemto kredītu un kredīta procentus;
  • sniedz ieteikumus par kredīta apjomu (vai to piešķirt pilnā apmērā vai daļēji), par piemērojamo aizdevuma procentu likmi, termiņu un nepieciešamajām papildus garantijām;
  • sagatavo kredīta novērtējumu, prezentē un aizstāv to bankas kredītkomitejā.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, izmanto specializētās datorprogrammas, ziņu portālus un starpbanku sistēmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; sēdošs darbs; iespējami izbraukumi pie klientiem; komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

kredītanalītiķis strādā bankās, aizdevumu sabiedrībās, lielos uzņēmumos, kas iegulda līdzekļus klientu projektos.