Jaunākais klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā.

Jaunākais klientu apkalpošanas speciālists darbā:
 • sagaida bankas klientus, izzina viņu vajadzības un palīdz izvēlēties atbilstošāko bankas pakalpojumu vai atrast nepieciešamo informāciju;
 • iepazīstina ar attālināto norēķinu kārtību, māca klientus lietot internetbanku un bankas automātus;
 • informē klientus par ieguldījumu veidiem (piem., īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem, krājkontiem u.c.) to sniegtajiem ieguvumiem;
 • informē klientus par finansēšanas iespējām – kredītiem, līzingu, faktoringu;
 • informē klientus par pakalpojumu saņemšanas kārtību, dokumentu noformēšanu, kā arī par klienta tiesībām un pienākumiem;
 • informē klientus par oficiālajiem valūtu kursiem un bankas noteiktajiem komerckursiem;
 • sniedz informāciju par iespējamām vērtspapīru operācijām;
 • reģistrē informāciju par apkalpotajiem klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem bankas datubāzē;
 • sagatavo pārskatus par bankas operācijām vai klientu vajadzībām;
 • izvieto bankas telpās prezentāciju bukletus un informatīvos materiālus par bankas pakalpojumiem;
 • organizē dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā), ievērojot komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes principus;
 • nodrošina bankas filiāli ar kancelejas precēm, informatīvajiem materiāliem un veidlapām.
Darba aprīkojums:

lieto dažādu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas bankas datorprogrammas, speciālas bankas veidlapas un līgumu formas.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, darba laiks pieskaņots bankas darba laikam, iespējams, jāstrādā brīvdienās; darbs stāvot kājās; darbs ar paaugstinātu stresa līmeni, jo jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās, novērst un risināt konfliktus; ikdienā intensīvi saskaras ar dažādiem cilvēkiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar finanšu konsultāciju sniegšanu.