Par zvērinātu tiesu izpildītāju var būt persona, kura ir sasniegusi 25 gadu vecumu un ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Tāpat ir jāiegūst noteikta darba pieredze kādā no amatiem - tiesneša amatā, zvērināta advokāta amatā, zvērināta notāra amatā, prokurora amatā, zvērināta tiesu izpildītāja amatā, zvērināta tiesu izpildītāja palīga amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā. Papildu izglītības un darba pieredzes prasībām, lai kļūtu par zvērinātu tiesu izpildītāju, ir jānokārto zvērināta tiesu izpildītāja eksāmenu (Tiesu izpildītāju likuma 12. pants).

Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programmas
Profesionālā maģistra studiju programma
Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 14. februārī
Publicēts 2021. gada 17. maijā