Reitterapeits ir ārstniecības persona, kura sākotnēji ir ieguvusi ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita vai ārsta palīga kvalifikāciju. Tāpat jābūt darba pieredzei jāšanā ar zirgu ne māzāk kā 3 gadi. Lai strādātu par reitterapeitu ir nepieciešams apgūt reitterapijas metodi un pēc tam iegūt reitterapeita sertifikātu. Reitterterapijas metodē personas sertificē Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība (LĀPPOS).

Atjaunots 2024. gada 19. februārī
Publicēts 2020. gada 17. septembrī