Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

  Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
  Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

  Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

    Atjaunots 2021. gada 25. novembrī
    Publicēts 2016. gada 30. decembrī