Piegādes ķēdes vadības zinības ir iekļautas dažādās ar loģistiku saistītās profesionālā bakalaura studiju programmās (piemēram, profesionālā bakalaura studiju programmā Loģistikas struktūrvienības vadītājs), savukārt tieši piegādes ķēdes vadītāja profesiju var apgūt, studējot maģistrantūrā.

Augstākā izglītība – maģistrantūra
Maģistra studiju programma, inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā, studiju ilgums 2 gadi (pilna laika, angļu valodā):
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par piegādes ķēdes vadītāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikai un svešvalodu apguvei, noderīgas ir arī psiholoģijas zināšanas.

Publicēts 2019. gada 27. decembrī