Inspektors lidostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes pasākumus valsts robežu šķērsojošām personām.

Lidostas robežkontroles inspektors darbā:
  • veic robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām;
  • pārzina valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus un prot atklāt viltojuma pazīmes;
  • veic informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
  • orientējas cilvēku psiholoģijā, robežpārkāpēju uzvedības īpatnībās;
  • veic meklējamo personu, aizliegto priekšmetu un vielu meklēšanu un aizturēšanu;
  • nepieļauj aizliegtu vielu un priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pār valsts robežu;
  • aiztur robežpārkāpējus un robežrežīma pārkāpējus;
  • pārzina vīzu izsniegšanas, anulēšanas un atcelšanas kārtību;
  • pārzina radiometriskās kontroles (jonizējošā starojuma mērījumu) veikšanas kārtību un veic radiometrisko kontroli;
  • pārzina kārtību, kā šaujamieroči, munīcija, preces un citas mantas tiek pārvietotas pār valsts robežu.
Darba aprīkojums

Biroja tehnika, sakaru līdzekļi, informācijas sistēmas. Nēsā dienesta šaujamieroci un valkā formas tērpu.   

Darba apstākļi

Strādā lidostas telpās valsts robežkontroles punktā. Noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks atbilstoši mēneša darba grafikam. Darbs notiek maiņās.

Darba iespējas

Valsts robežsardze

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Atjaunots 2022. gada 14. jūlijā