Iespieddarbu sagatavošanas speciālists veic iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei.

Iespieddarbu sagatavošanas speciālists darbā:
  • ievada tekstu datorā un formatizē, ja nepieciešams veic labojumus (bieži šo darbu veic maketētājs);
  • veic tekstā ortogrāfisko un interpunkcijas labojumus;
  • izvēlas burtu fontus un izmērus, krāsu, kolorīta un tonālo risinājumu, grafiskos elementus un attēlus;
  • atbild par izdevuma pilnīgu vizuālo noformēšanu, sagatavošanu un nodošanu tipogrāfijai.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, izmanto dažādas speciālas datorprogrammas – Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator u.c.

Darba apstākļi:

strādā birojā, 8 stundu darba diena, iespējamas virsstundas.

Darba iespējas:

var strādāt dažādos uzņēmumos un izdevniecībās, var būt pašnodarbināta persona vai individuāls komersants.