Reproiekārtu operators darbā
  • sagatavo CTP iekārtu darbam - pārbauda  iekārtas tehnisko stāvokli; regulē iekārtu pēc ražotāju tehniskajiem norādījumiem un pārbauda izejmateriālu nepieciešamo daudzumu;
  • pārbauda un vizuāli novērtē ofseta iespiedformas kvalitāti;
  • strādā ar ražošanā nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju;
  • veic darba izpildi saskaņā ar ražošanas grafiku;
  • veic savlaicīgu nepieciešamo drukas failu iekopēšanu;
  • veic iekārtas tehnisko apkopi un ikdienas tīrīšanu.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, izmanto mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus.  

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā iespieddarbu ražošanas telpās.

Darba iespējas:

var strādāt tipogrāfijās.