Reproiekārtu operators izgatavo dažādas sarežģītības pakāpes Iespieddarbus, izmanto poligrāfijas materiālus, atbilstošas iespiediekārtas, palīgiekārtas, aprīkojumu, instrumentus un mērierīces, pārbauda iespieddarbu kvalitāti ražošanas procesa gaitā, kā arī izgatavo Iespiedformas un veido iespieddarbu izklājumus.

Reproiekārtu operators darbā:
  • sagatavo CTP iekārtu darbam - pārbauda  iekārtas tehnisko stāvokli; regulē iekārtu pēc ražotāju tehniskajiem norādījumiem un pārbauda izejmateriālu nepieciešamo daudzumu;
  • pārbauda un vizuāli novērtē ofseta iespiedformas kvalitāti;
  • strādā ar ražošanā nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju;
  • veic darba izpildi saskaņā ar ražošanas grafiku;
  • veic savlaicīgu nepieciešamo drukas failu iekopēšanu;
  • veic iekārtas tehnisko apkopi un ikdienas tīrīšanu.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, izmanto mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus.  

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā iespieddarbu ražošanas telpās.

Darba iespējas:

var strādāt tipogrāfijās.