Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni enerģētikas un elektrotehnikas jomā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
       Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
         Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

           Augstākā izglītība – doktorantūra

           Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
             Atjaunots 2019. gada 29. maijā
             Publicēts 2016. gada 6. oktobrī