Grey Willow Technologies, pakalpojumi kiberdrošības jomā

Ivara Svekra uzņēmums SIA "Grey Willow Technologies" tika dibināts 2019. gadā sākotnēji citam mērķim, taču tagad tas sniedz pakalpojumus kiberdrošības jomā. Ivars ir gan uzņēmuma īpašnieks, gan vienīgais pilnas slodzes darbinieks. SIA "Grey Willow Technologies" piedalās dažādos tehnoloģiju izstrādes hakatonos, darbojas pētniecības un tehnoloģiju jomas projektos, kā arī mēdz pieņemt praksē augstskolu studentus. Šobrīd uzņēmumam ir viens liels patstāvīgs klients - starpvalstu organizācija Eiropas Padome, kurai Ivars, kā "Grey Willow Technologies" pārstāvis, sniedz kiberdrošības incidentu atbildētāja pakalpojumu (Cyber security incident responder).

UZŅĒMĒJA PIEREDZE - IVARA STĀSTS

LIELĀKAIS PRIEKS, VADOT SAVU BIZNESU

Lielākais gandarījums man, vadot savu uzņēmumu, ir brīvība un iespēja nodrošināt sevi, darot to, kas man patīk.

BIZNESA IDEJA

Esmu strādājis algotu darbu kiberdrošības jomā dažādās darba vietās, tā  pilnveidoju prasmes, ieguvu zināšanas. Taču es mērķtiecīgi virzījos uz to, lai reiz pats varētu noteikt savu darba laiku. Gribēju arī samazināt savu darba slodzi. Iespējams, ambiciozi, taču tā bija mana prioritāte – rast iespēju strādāt mazāk, taču nodrošināt arī pietiekamus ienākumus.

INFORMATĪVS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

Uzņēmuma dibināšana, tieši dokumentācijas kārtošana, personīgi man tik raiti nenotika. Bija lietas, ko aizpildīju nepareizi vai nepilnīgi, tāpēc vairākas reizes nācās veikt labojumus un atkārtoti iesniegt pieteikumu atbildīgajai iestādei. Tomēr domāju, ka SIA reģistrēšanas process Latvijā nav sarežģīts, īpaši, ja salīdzina ar citām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju vai Beļģiju.

GRŪTĀKAIS UN SALĪDZINOŠI VIEGLĀKAIS BIZNESA UZSĀKŠANĀ

Mans mērķis bija noslēgt uzņēmumam izdevīgu līgumu, tas ir, iegūt “lielu” klientu. Izveidot sadarbību ar nozīmīgu klientu var būt izaicinoši.
Kibedrošības jomā vienmēr ir iespēja atrast klientus un izveidot dažādas sadarbības  - ilgtermiņa vai uz konkrētiem pasākumiem / projektiem. Līdz ar to ir liela iespēja pārstrādāties. Visgrūtākais ir turēties pretī kārdinājumam strādāt vairāk, lai arī nopelnītu vairāk. Tomēr ir svarīgi prast saglabāt privātas dzīves un darba dzīves balansu.
Uzņēmuma vadīšanas procesā “papīru darbi” personīgi man ir nodarbe, kura saista vismazāk - dokumentācijas kārtošanā es neesmu prasmīgs.  
Manā gadījumā vieglākais uzņēmējdarbībā ir tas, ka ir iespēja strādāt jomā, kas patīk, un gūt pietiekamus ieņēmumus un arī peļņu.

FINANSIĀLS ATBALSTS BIZNESA UZSĀKŠANAI

Uzņēmuma Grey Willow Technologies darbības uzsākšanai nevajadzēja lielu finansiālu ieguldījumu, jo tas darbojas konsultēšanas jomā, kas neprasa nozīmīgus finansiālus resursus.

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA UN REKLĀMA

Esmu piemērs tam, kā, pateicoties profesionāli izveidotam un uzturētam LinkedIn profilam, darbs (klients) ir atradis mani. Vairākus gadus esmu veidojis un “audzējis” savu LinkedIn profila saturu, norādot darba pieredzi informācijas drošības un kiberdrošības jomā, iegūtās licences, kā arī iekļaujot atbilstošus atslēgas vārdus. Tāpat pētīju LinkedIn darbības algoritmus, piemēram, ko un kā algoritms pārbauda profilā ievietotajā informācijā, lai to novirzītu kādai auditorijai. Mani pamanīja un uzrunāja “rekrūters” (personāla atlases speciālists), kas nodarbojas tieši ar IT jomas personāla / pakalpojumu sniedzēju meklēšanu un atlasi uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām.

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA UN NĀKOTNES IECERES

Plānā ir paplašināt uzņēmumu, piesaistot papildus darbinieku / us. Jārēķinās, ka tas prasīs arī manu laiku  - darbinieku piesaistei, atlasei, apmācībai un uzraudzībai. Jau kādu laiku uzņēmumā praksē pieņemu jauniešus - arī tas ir labs veids, kā var atrast un apmācīt potenciālo darbinieku savam uzņēmumam.

VAI BIZNESS ŠOBRĪD SNIEDZ PIETIEKAMUS IENĀKUMUS, LAI BŪTU VIENĪGAIS DARBS?

Uzņēmumam ir liels ārvalstu klients - organizācija Eiropas Padome. Samaksa par mana uzņēmuma sniegto pakalpojumu ārvalstīs ir daudz augstāka, nekā par līdzīga pakalpojuma saņemšanu maksātu klients Latvijā, līdz ar to mana uzņēmuma finanšu rādītāji, manuprāt, ir ļoti labi.

UZŅĒMĒJAM BŪTISKĀKĀS UN NODERĪGĀKĀS RAKSTURA ĪPAŠĪBAS
  • Jābūt inženiera pašpārliecinātībai par sevi! Tas ir - prasme sākt darīt, neraizējoties par sekām un ticot, ka spēsi rast risinājumu, ja kaut ko procesā sabojāsi vai kaut kas neizdosies.
  • Ir noderīgi, ja padodas kārtot formalitātes - gatavot dokumentus, atskaites, pieteikties grantiem un projektiem, kārtot licenču iegūšanas procesu u.tml., jo tādas lietas būs jādara, īpaši, ja strādā stingri regulētā jomā, piemēram, kibedrošības jomā. Ja “papīra darbi” nesaista vai nepadodas, tad ir vērts meklēt darbinieku, kuram uzticēt šos pienākumus.
IETEIKUMI TOPOŠAJIEM JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM
  • Ja ir biznesa ideja, es ieteiktu nevilcināties un dibināt uzņēmumu, pēc tam meklēt veidus, kā saņemt finansiālu atbalstu, piemēram, ES atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.
  • Noteikti iesaku piedalīties hakatonos (48 stundu tehnoloģiju maratonos), lai atrastu domubiedrus, gūtu pieredzi, veidotu prototipus, kā arī, iespējams, atrastu komandu savam uzņēmumam. Tāpat ir vērts apmeklēt TechHub Riga - jauno tehnoloģiju koprades telpas pasākumus, kas var palīdz produktus attīstošiem jaunuzņēmumiem straujāk attīstīties un augt.
  • Nevajag baidīties no kļūdām. Taču, piemēram, darbojoties kibedrošības jomā ir jāzina, par kādām darbībām var iestāties Civillikumā vai Krimināllikumā noteiktā atbildība.
  • Ar katru nākamo klientu Tavs produkts vai pakalpojums kļūs kvalitatīvāks, jo lielāka kļūs arī Tava pieredze.
  • Noderēs prasme sevi reklamēt, taču, ja pašam tas nepadodas, var deleģēt to sadarbības partnerim vai izmantot ārpakalpojumu.
  • Būtiski ir meklēt klientus arī ārpus Latvijas. Piemēram, samaksa par mana uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem Latvijā un citās Eiropas valstīs būtiski atšķiras – ārvalstīs tā ir augstāka. Tomēr jārēķinās, ka, lai izvirzītos ārvalstu tirgū, ir jāiegūst pieredze, tāpēc, visticamāk, savas prasmes pilnveidosi, sākotnēji strādājot ar Latvijas klientiem.
  • Ja plānā ir veidot uzņēmumu kibedrošības jomā, noteikti būs jāiegūst dažādas ar darbības jomu saistītas licences un sertifikāti, taču noderēs arī zināšanas un kontakti, ko Tu iegūsi, mācoties augstskolā šajā jomā.
UZDEVUMS

Ja Tevi saista IT joma, izmanto savas prasmes, lai atklātu, kādu informāciju Ivars paslēpis uzdevumā:

Decode_me_Base64.png

Decode_me_Base64

Publicēts 2023. gada 17. augustā
Foto no Ivara Svekra privātā arhīva