Tirgus izpēte

Kad atrasta biznesa ideja, kas varētu nest peļņu un gandarījumu, nākamais solis ir tirgus izpēte. Tirgus izpēte ir svarīga gan veidojot jaunu uzņēmumu, gan uzņēmumam, kas darbojas vairākus gadus.

Tirgus izpēte ir informācijas apkopošana:
  • par potenciālajiem pircējiem un faktoriem, kas ietekmē pircēju rīcību (kvalitāte, cena, reklāma u.c.). Mērķtirgus ir patērētāju kopums, kas visvairāk pirks tava uzņēmuma produktu (preci vai pakalpojumu). Mērķtirgu nepieciešams noteikt, lai veidotu atbilstošas reklāmas;
  • par konkurentiem un tirgu - kādi līdzīgi produkti jau ir tirgū pieejami, kāda ir to kvalitāte, kādi ir konkurenti un to piedāvātās cenas, kādas ir tirgus tendences, piemēram, vai pieprasījums pieaug?
Tirgus izpētes veikšanai var izmantot dažādas metodes, piemēram:
  • sagatavot aptaujas / intervijas potenciālajiem pircējiem un ekspertiem (tirgus pārzinātājiem);
  • apkopot informāciju no statistiskiem datiem, izstādēm, katalogiem, konkurentu komercinformācijas tīmekļa vietnēs un citiem uzticamiem resursiem.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atjaunots 2024. gada 8. janvārī
Publicēts 2022. gada 30.martā