A Ceramics, akmens masas trauki

SIA A Ceramics ir keramikas entuziastes Ievas Anžes zīmols un uzņēmums, kas dibināts 2021. gadā. A Ceramics – tie ir mūsdienīgi, funkcionāli, ar rokām veidoti nevienādas formas akmens masas trauki pieklusinātās krāsās un kroņu tematikā. Ievas uzņēmums ir LIAA Madonas biznesa inkubatora programmas dalībnieks.

JAUNĀ UZŅĒMĒJA PIEREDZE - IEVAS STĀSTS

LIELĀKAIS PRIEKS, VADOT SAVU BIZNESU

Pirmkārt, es strādāju savā labā, enerģiju neieguldu, lai pelnītu naudu citiem, bet gan sev. Otrkārt, par visu, kas saistīts ar uzņēmuma darbību, varu izlemt pati, taču tas nav viegli.

BIZNESA IDEJA

Bizness patiesībā radās nejauši, jo hobijs vienā mirklī pārtapa pelnošā idejā. Bet doma par to, ka gribētu kaut ko savu, kādu laiku jau bija, taču ļoti baidīja birokrātija, kas saistīta ar uzņēmējdarbību.

INFORMATĪVS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

Informāciju meklēju dažādu valsts institūciju mājaslapās, kā arī konsultējos ar uzņēmējiem.

GRŪTĀKAIS UN SALĪDZINOŠI VIEGLĀKAIS BIZNESA UZSĀKŠANĀ

Grūtākais, manuprāt, ir visu sastrukturizēt – izdomāt, ko un kā darīt, jo esmu atbildīga par uzņēmumam finansiāli izdevīgu lēmumu pieņemšanu. Tā kā uzņēmumā pagaidām esmu viena, tad ir grūti arī apvienot sevī visus vajadzīgos amatus. Protams, ir lietas, kuras ņemu kā ārpakalpojumu.
Sākumā grūtākais šķita dibināšanas papīru kārtošana, bet tagad saprotu, ka tas bija visvienkāršākais. Grūtāk ir uzturēt uzņēmumu, nodrošināt tā veiksmīgu funkcionēšanu.

FINANSIĀLS ATBALSTS BIZNESA UZSĀKŠANAI

Bija pašai personiskie iekrājumi, kā arī piedalījos pašvaldības grantu konkursā un ieguvu finansējumu tehnikas iegādei, kas ļoti atviegloja uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu. Pašlaik esmu LIAA biznesa inkubatorā, kas sniedz nozīmīgu finansiālu atbalstu, kad uzņēmumam ir lielākas izmaksas.

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA UN REKLĀMA

Pagaidām klientus uzrunāju sociālajos tīklos (Instagram, Facebook), ar veikalu starpniecību un dalību tirdziņos. SIA “A Ceramics” top arī mājas lapa.

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA UN NĀKOTNES IECERES

Nākotnē redzu uzņēmumu kā labi pelnošu un patstāvīgu darbavietu sev. Tuvākā nākotnē noteikti vēlos attīstīt eksportu.

VAI BIZNESS ŠOBRĪD SNIEDZ PIETIEKAMUS IENĀKUMUS, LAI BŪTU VIENĪGAIS DARBS?

Mēnešu ienākumi var atšķirties. Šobrīd ienākumi vēl nesedz visu, tāpēc nozīmīgs ir ģimenes atbalsts. Mans uzņēmums darbojas neilgu laiku. Rēķinājos, ka sākumā ienākumi nebūs lieli, tāpēc šī brīža ienākumi no biznesa nav finansiāls pārsteigums. Vēl ir uz ko tiekties, lai ikmēneša ienākumi no uzņēmējdarbības mani apmierinātu.

UZŅĒMĒJAM BŪTISKĀKĀS UN NODERĪGĀKĀS RAKSTURA ĪPAŠĪBAS

Ne velti uzņēmējus sauc par uzņēmējiem - ir tiešām jābūt ļoti uzņēmīgam to visu uzsākt, riskēt. Noteikti ir jābūt arī strukturētam, darbus deleģējošam. Ir jāsaprot, ka biznesā vairāk var sasniegt, darot kopā, nevis atsevišķi.

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU SKOLAS UN STUDIJU LAIKĀ, JA PLĀNO VEIDOT SAVU UZŅĒMUMU?

Apgūt Excel. Bet, ja nopietni, tad, manuprāt, ar veiksmīga uzņēmēja gēnu piedzimst, to neiemāca skolā. Drīzāk ieteiktu ārpus skolas lasīt grāmatas un spēlēt prātu attīstošas spēles.

IETEIKUMI TOPOŠAJIEM JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM 
  • Lielu ticību savai biznesa idejai.
  • Parūpēties par pietiekošu sākuma kapitālu.
  • Piesaistīt “pareizos” cilvēkus, kas sākotnēji palīdz atrast pareizos izejas kanālus  - ko un kā labāk darīt, uzsākot savu biznesu.

Lai veicas!

Publicēts 2022. gada 16. maijā
Fotomateriāli no SIA A Ceramics arhīva.