Lai strādātu par skaņu operatoru ir nepieciešama vidējā profesionālā izglītība skatuves mākslā un režijā.

Vidējā izglītība pēc 9. klases
Vidējā profesionālā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi:
Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 3 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība pēc 12. klases
1. līmeņa augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – pamatstudijas
Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 gadi:
Profesionālā augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Augstākā izglītība pēc pamatstudijām, mācību ilgums 2 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par skaņu operatoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: informātika, mākslas vēsture, mūzika, latviešu valoda, svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 14. janvārī