Nepieciešama augstākā izglītība komunikāciju zinātnē vai sabiedriskajās attiecībās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programmas

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 9. novembrī
Publicēts 2014. gada 30. septembrī