Lai strādātu par personāla atlases speciālistu, vēlams iegūt personāla speciālista izglītība augstākajā pakāpē (vai augstākā izglītība jomā, kuras darbnieku atlasē uzņēmums darbojas).

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4-4,3 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla vadīšanā/ biznesa administrēšanā/ darba organizācijā un vadībā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds personāla vadībā:

Konkrētas studiju programmas tieši personāla atlases speciālistiem Latvijā nav pieejamas, papildu zināšanas var iegūt ārzemju tiešsaistes kursos:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par personāla atlases speciālistu, īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā valsts valoda un svešvalodas, kā arī interesējies par psiholoģiju.

Publicēts 2019. gada 27. decembrī