Ceļojuma konsultanta profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmās vai augstākās izglītības programmās. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī