Izglītību var iegūt augstākās izglītības ietvaros

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 gadi, bakalaura grāds
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs vides zinībās, vides aizsardzībā vai vides plānošanā
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2015. gada 21. janvārī