Izglītību iegūst Valsts robežsardzes koledžā (VRK), apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu “Robežapsardze”, pēc tam turpinot studijas atbilstošā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā. Zināšanas var papildināt VRK īstenotajās kvalifikācijas paaugstināšanas vai profesionālās pilnveides programmās.  Iespējama arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Valsts robežsardzes inspektora profesijā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā tālākizglītība

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc īsā cikla

Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2016. gada 7. decembrī