Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē inženierzinātņu bakalaura un maģistra programmās, kas saistītas ar elektroniku, telemātiku, elektrozinātni un datorsistēmām.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2013. gada 31. maijā