Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot sociālā darba jomā

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 17. februārī
Publicēts 2015. gada 11. decembrī