Līdz 2019. gadam Latvijā tehnikas mehāniķu profesionālās izglītības programmās apmācīja konkrētas jomas speciālistus, piemēram, meža tehnikas mehāniķi, būvtehnikas mehāniķi, lauksaimniecības tehnikas mehāniķi un tamlīdzīgi. Programmu apguvē daudz laika tika veltīts konkrētās jomas specializācijai.

Jaunajā profesijas “Spēkratu mehāniķis” standartā nav paredzēta mehāniķa specializācija atsevišķās jomās, profesijas apguves procesā tiks iemācītas pamatlietas, kas ir visām tehnikām, piemēram, dzinēju uzbūve, transmisija, hidraulika, elektronika, vadības sistēmas.

No 2019./2020. mācību gada tiks īstenota jaunā profesionālās izglītības programma “Spēkratu mehāniķis”. Šī programma pakāpeniski aizvietos sadrumstalotās izglītības programmas.

Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas. Līdz ar to spēkrata mehāniķa programmas ietvaros audzēkņi pēctecīgi apgūst divas profesionālās kvalifikācijas: vispirms spēkratu atslēdznieka (2. PKL), tad spēkratu mehāniķa (3.PKL) profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība pēc 9. klases, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par smago spēkratu mehāniķi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs fizikas un svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 9. septembrī