Sauso būvi apgūst arī Apdares darbu tehniķa profesionālās vidējās izglītības programmas ietvaros.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programmas
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas – profesionālā maģistra studiju programma
Publicēts 2022. gada 10. jūnijā