Publicēts 2022. gada 10. jūnijā
Foto no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un VIAA arhīviem