Izglītību iegūst profesionālās vidējās izglītības ietvaros, apgūstot poligrāfijas iekārtu tehniķa profesiju. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:
    Atjaunots 2019. gada 30. maijā
    Publicēts 2014. gada 30. jūnijā