Lai strādātu par interešu izglītības skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

 
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
  • Skolotājs (5. LKI, īsais cikls), mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kuras īsteno augstākās izglītības iestādes (pēc apguves tiek izsniegts sertifikāts)

Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2019. gada 5. martā