Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
  • Inženieris būvniecībā - studiju ilgums atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības (1 – 3 gadi), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Atjaunots 2021. gada 9. novembrī
Publicēts 2019. gada 30. decembrī