Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā tālākizglītība (pēc vidējās izglītības ieguves)
Atjaunots 2024. gada 9. februārī
Publicēts 2014. gada 12. novembrī