Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs.

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

Bakalaura programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā:
Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, finanšu vadībā vai finanšu inženierijā:

Augstākā izglītība - (maģistrantūra)

Maģistra programma, 1 gads, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs:
Profesionālās maģistrantūras programma, 1-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistrs finansēs, finanšu vadībā, finanšu ekonomikā, starptautiskajās finansēs:
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī