Publicēts 2022. gada 10. jūnijā
Foto no VIAA arhīva (SkillsLatvia 2022)