Pašizpētes rīks “NIID.lv karjeras izvēles testi” paredzēts kā palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem. “NIID.lV karjeras izvēles testi” iekļauj četrus dažādus karjeras izvēles testus:

 • Interešu laboratorija - izmēri savu interesi par dažādām jomām! 
  Testā ir iespēja “izmērīt temperatūru” savai interesei par dažādām profesionālajām jomām.  Īpaši vērtīgi tas būs, ja vēl ir pārdomas par mācību, studiju virziena izvēli. Intereses šajā laboratorijā raksturo jau apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomām.
 • Vērtību svērtuve - noskaidro, kādā darba vidē Tu jūties vislabāk!
  Šajā testā ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt darba vide, kurā katrs justos vislabāk.
 • Spēju detektors - novērtē, kuras ir Tavas jaudīgākās spējas!
  Testā var iegūt kopskatu par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas -  lingvistiskās, loģiski matemātiskās, telpiskās, muzikālās, fiziski kinestētiskās, interpersonālās, intrapersonālās vai naturālistiskās.  “Jaudas mērījums” būs īpaši vērtīgs, ja ir vēlme noskaidrot, kuras spējas ir uzskatāmas par lielāko resursu, jo detektora primārais mērķis ir palīdzēt apzināties savas stiprās un vājas puses vairākās sfērās.
 • Karjeras iespēju diagnostika - atklāj, kādas profesijas Tev patīk vislabāk!
  Testā būs iespēja salīdzināt dažādas profesijas, apdomāt un novērtēt, cik lielā mērā katra no tām patīk. Testa rezultātā tiks iegūts personības raksturojums - noteikti vadošie personības tipi un tiem atbilstošās karjeras iespējas.

Karjeras izvēles testus var pildīt patstāvīgi vai kopā ar karjeras konsultantu, skolotāju vai vecākiem, iepazīstoties ar testu aprakstiem un pētot, pārrunājot savus testu rezultātus. Testus iespējams pildīt gan datorā, gan mobilajā tālrunī. Testus var pildīt jebkurā secībā un to rezultātus var arī lejupielādēt. 

Atjaunots 2024. gada 27. februārī
Publicēts 2022. gada 23. septembrī