Augstākā izglītība – pamatstudijas
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika),  5. līmeņa profesionālā kvalifikācija:
Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par televīzijas režisoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: kultūra un māksla, mūzika, latviešu valoda, svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 28. jūnijā